Bilgi Bankası

Ubuntu 18 Flarum Kurulumu

Ubuntu 18 Flarum Kurulumu

Ubuntu 18 Flarum Kurulumu

Flarum, ücretsiz ve açık kaynak kodlu yeni nesil bir forum yazılımıdır. Basit ve çok hızlıdır. Flarum geliştirilebilir bir yapıya sahiptir.

1 – Kurulum için gereksinimler.

Flarum kurulumu öncesinde sunucunuzun flarum gereksinimlerini karşılaması gerekmektedir.

Apache yada nginx üzerinde mod_rewrite etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Ayırca PHP 7.2 ve üzeri bir php sürümü kullanmanız gerklidir, Kurmanız gereken php eklentileri aşşağıdadır.

 • dom
 • gd – json –mbstring
 • openssl
 • pdo_mysql
 • tokenizer.

MySQL 5.6 yada MariDB 10.0.5 versiyonu yeterli olacaktır.

Kurulum adımları.

1- Yeni bir root yetkisine sahip olmayan kullanıcı oluşturmanız gerklidir. Bunun için adımlar aşşağıdadır.

adduser kapteyan--gecos "Kapteyan"
usermod -aG sudo kapteyan
su - kapteyan

Not : Kullanıcı adınızı kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz.

Ubuntu üzerinde saat dilimini ayarlamanız gereklidir. Bunun için gerekli komutlar aşşağıdadır.

sudo dpkg-reconfigure tzdata

Sisteminizi güncellemeniz gereklidir, bunun için gerekli komutlar aşşağıdadır.

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Flarum için gerekli paketleri kurmanız gereklidir. Komutlar aşşağıdadır.

sudo apt install -y zip unzip curl wget git

PHP Kurulumu

PHP Kurulumu için gerekli komutlar aşşağıdadır

sudo apt install -y php7.2 php7.2-cli php7.2-fpm php7.2-common php7.2-mbstring php7.2-gd php7.2-xml php7.2-mysql php7.2-curl

MySQL Kurulumu

MySQL kurulumu için gerekli komutlar aşşağıdadır.

sudo apt install -y mysql-server

Ayrıca mysql kurulumunu artırrmak için gerekli komut aşşağıdadır.

sudo mysql_secure_installation

Sonrasında MySQL üzerinde root olarak kullanıcı açmanız gerekmektedir.

sudo mysql -u root -p
# Enter password:

Yeni bir mysql veritabanı oluşturmanız gerkmektedir. Bunun için gerekli komutlar aşşağıadır.

mysql> CREATE DATABASE dbname;
mysql> GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> quit

Not : Güvenlik amaçlı şifrenizi ve kullanıcı adınızı güçlü bir şifre üreterek belirleyin.

Nginx Kurulumu

Nginx kurulumu için gerekli komut aşşağıdadır.

sudo apt install -y nginx

Nginx’i flarum için uygun hale getirmemiz gereklidir bunun için sudo vim /etc/nginx/sites-available/flarum.conf komutunu kullanın ve aşşağıdaki komut satırını ilgili dosyaya ekleyin.

server {

 listen [::]:80;
 listen 80;

 server_name example.com;
 root /var/www/flarum/public;

 index index.php;

 location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
 }

 location ~* \.php$ {
  fastcgi_pass unix:/run/php/php7.2-fpm.sock;
  include fastcgi_params;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
 }

}

Dosyayı kaydedin ve :W  ile çıkın

Nginx’i yeniden yükleyin.

sudo systemctl reload nginx.service

Composer Kurulumu

Composer kurulumu için gerekli komutlar aşşağıdadır.

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === 'a5c698ffe4b8e849a443b120cd5ba38043260d5c4023dbf93e1558871f1f07f58274fc6f4c93bcfd858c6bd0775cd8d1') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Flarum Kurulumu

Flarum için bir dosya dizi oluşturalım.

sudo mkdir -p /var/www/flarum

Sonrasında ilgili klasöre giriş yapalım.

cd /var/www/flarum

İlgili klasör içerisine flarum’u indirelim.

composer create-project flarum/flarum . --stability=beta

Not : Flarum şu anda beta aşamasındadır. Stabil bir sürüm için beklemeniz gereklidir.

flarum kurulmuştur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu